วิสัยทัศน์องค์กร

“ลูกค้าสำคัญที่สุด ให้บริการที่ดีในระดับมาตรฐานสากล
และตอบสนองอย่างรวดเร็ว”

ดูข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

วิสัยทัศน์ของทีมผู้บริหาร

manager image
มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ
ยึดมั่นในคุณภาพสินค้าและบริการ
เชื่อมั่นในคุณค่าของบุคลากร
ตั้งมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม
นาย ประภาส บุญมาสงค์
กรรมการผู้จัดการ
manager image
เวลามีค่ากว่าเงิน หาใหม่ไม่ได้ ดังนั้นทุกวินาทีที่ผ่านไปควรใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด หากทำงานก็ทำด้วยหัวใจ ด้วยความรัก ด้วยความศรัทธา ความเชื่อมั่น เต็มที่กับงานที่ทำนั้นๆจึงจะได้ว่า “การใช้เวลาให้คุ้มค่ากับการเกิดมาในชาติหนึ่ง”
นาย สุวิทย์ ตันตระกูล
รองกรรมการผู้จัดการ
manager image
เราขอให้คำมั่นสัญญาที่จะยึดมั่น ดำเนินการต่อต้านทุจริตอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ แพนซ์ เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และ ตรวจสอบได้ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมโดยรวม
นางสาว กัญญาวีร์ แก้วฉลวย
รองกรรมการผู้จัดการ

ส่วนหนึ่งของลูกค้าเรา

testimonial image
testimonial image
testimonial image
testimonial image
testimonial image
testimonial image
testimonial image
testimonial image
testimonial image
testimonial image
testimonial image
testimonial image
testimonial image
testimonial image
testimonial image
testimonial image
testimonial image
testimonial image
testimonial image
testimonial image
testimonial image
testimonial image
testimonial image
testimonial image
testimonial image
testimonial image
testimonial image
testimonial image
testimonial image
testimonial image
testimonial image
testimonial image
testimonial image
testimonial image
testimonial image
testimonial image
testimonial image
testimonial image
testimonial image
testimonial image
testimonial image
testimonial image
testimonial image
testimonial image
testimonial image
testimonial image
testimonial image
testimonial image

ต้องการความช่วยเหลือจากเรา ?

สามารถติดต่อเราได้จากที่อยู่ด้านล่าง หรือกรอกข้อมูลให้เราติดต่อกลับ

บริษัท แพนซ์ อินทิเกรดเต็ด พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เลขที่ 3 ซอย 20 มิถุนา 11 แยก 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 0-2275-8934-41 โทรสาร. 0-2275-8944

Facebook: Panns Integrated Property Co. Ltd.
Line ID: 0870401577

Back to
TOP