การประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นกลไกหนึ่งในตลาดเงิน ตลาดทุนและระบบเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการประเมินมูลค่าเพื่อพิจารณาขอสินเชื่อ การซื้อขาย เพื่อการบัณทึกบัญชี โดยมีประเภททรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า ได้แก่

 • ทรัพย์สินใช้ประโยชน์ทางด้านพาณิชยกรรม เช่น อาคารพาณิชย์ หอพัก อพาร์ตเม้นต์ โครงการห้องชุด
 • ทรัพย์สินใช้ประโยชน์เพื่ออุตสาหกรรม ได้แก่โรงงานอุตสาหกรรม โกดัง ท่าเทียบเรือ
 • ที่ดินที่ใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรทั่วไป เช่น นาข้าว สวนยางพารา สวนป่า สวนปลูกพืชผัก และผลไม้
 • ที่ดินใช้ประโยชน์ด้านการประมง เช่น บ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงกุ้ง
 • ร้านอาหาร สถานบันเทิงอาบ อบ นวด สนามกอล์ฟ ฯลฯ
 • ที่อยู่อาศัย เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และห้องชุด
 • ที่ดินและอาคารขนาดใหญ่ที่ใช้ประโยชน์เฉพาะอย่าง เช่น โรงพยาบาล โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า โรงภาพยนตร์ อาบ อบ นวด
 • การประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภค
 • ตรวจงวดงานการก่อสร้าง
 • รับมอบอำนาจดำเนินการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
 • รับมอบอำนาจจดทะเบียน และทำนิติกรรมอื่น ๆ เกี่ยวกับเครื่องจักร
 • ดำเนินการขอใบอนุญาตเกี่ยวกับโรงงานต่อทางราชการ
 • ประเมินมูลค่าเครื่องจักร
 • มูลค่าทรัพย์สินตามหนังสือประทานบัตรเหมืองแร่
 • มูลค่าตามสินแร่คงเหลือ
 • ที่ดินหรืออาคารของราชพัสดุ
 • ร้านค้าภายในห้างสรรพสินค้า
 • พื้นที่เช่าต่างๆ
 • อัตราค่าเช่าตลาดหรือค่าเซ้ง ของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
 • กำหนดอัตราค่าเช่าทรัพย์สิน เพื่อทำหนังสือสัญญาเช่า

7. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

8. ที่ปรึกษาพัฒนาโครงการ

9. บริการอื่น ๆ

Back to
TOP