รายละเอียดงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร (เขตห้วยขวาง)
 • วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
 • เวลาทำงาน : 08:30 - 17:30
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ดูแลฐานข้อมูลลูกค้าเดิม / ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
 • จัดทำใบเสนอราคา / ติดตามงาน
 • จัดทำใบสั่งงาน
คุณสมบัติ
 • เพศ หญิง
 • อายุ 21-30 ปี
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ และ ผู้ไม่มีประสบการณ์
คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word, Excel คล่องแคล่ว
 • มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้งาน
 • มีความอดทน และสามารถรับแรงกดดันได้ดี
 • มีวิสัยทัศน์ กว้างไกล พร้อมที่จะเรียนรู้งาน
 • Support สนับสนุนงานฝ่ายการตลาด และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 • หากชอบงานที่ท้าทาย ความรู้ ความสามารถ เชิญมาได้เลย เรายินดีต้อนรับ
สวัสดิการ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสังคม
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • การท่องเที่ยวประจำปี
รายละเอียดงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร (เขตห้วยขวาง)
 • วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
 • เวลาทำงาน : 08:30 - 17:30
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • รับโทรศัพท์, โอนสาย, ให้ข้อมูลเบื้องต้นกับลูกค้า
คุณสมบัติ
 • เพศ หญิง
 • อายุ 21-28 ปี
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ และ ผู้ไม่มีประสบการณ์
คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • พูดจาไพเราะ, ชัดเจน, ใจเย็น
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
สวัสดิการ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสังคม
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • การท่องเที่ยวประจำปี
รายละเอียดงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร (เขตห้วยขวาง)
 • วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
 • เวลาทำงาน : 08:30 - 17:30
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ตรวจสอบเล่มรายงานประเมิน ต้องการผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการประเมินเท่านั้น
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป
คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • ขยัน อดทน สามารถรับแรงกดดันได้ดี
 • มีวาทะศิลป์ที่ดี
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเยี่ยม
 • **ต้องการผู้มีประสบการณ์ตรงสายงานเท่านั้น**
สวัสดิการ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสังคม
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • การท่องเที่ยวประจำปี
รายละเอียดงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร (เขตห้วยขวาง), สาขาชลบุรี (สัตหีบ)
 • วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
 • เวลาทำงาน : 08:30 - 17:30
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • จัดเขียนแผนที่ในโปรแกรม Microsoft Office Visio
 • จัดเก็บเอกสารของทางบริษัทฯ
คุณสมบัติ
 • เพศ หญิง
 • อายุ 20-30 ปี
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ และ ผู้ไม่มีประสบการณ์
คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • ขยัน
 • อดทน
 • ใฝ่เรียนรู้
 • สุภาพ เรียบร้อย
สวัสดิการ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสังคม
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • การท่องเที่ยวประจำปี
รายละเอียดงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร (เขตห้วยขวาง) / สาขาหาดใหญ่ / สาขาสุราษฎร์ธานี / สาขาขอนแก่น / สาขาชลบุรี
 • วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
 • เวลาทำงาน : 08:30 - 17:30
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ออกสำรวจและประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำเล่มรายงานส่งธุรการ
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุ 20 ปี
 • ระดับการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ และ ผู้ไม่มีประสบการณ์
คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง สำรวจ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ สถาปัตย์ประเมินราคา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ด้านอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มียานพาหนะเป็นของตนเอง
สวัสดิการ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสังคม
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • การท่องเที่ยวประจำปี
รายละเอียดงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร (เขตห้วยขวาง)
 • วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
 • เวลาทำงาน : 08:30 - 17:30
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • จัดพิมพ์รูปเล่มรายงาน
 • จัดเก็บไฟล์งาน
คุณสมบัติ
 • เพศ หญิง
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ และ ผู้ไม่มีประสบการณ์
คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • สามารถพิมพ์ดีดคล่อง ใช้โปรแกรม Microsoft Office คล่อง
 • มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้งาน
 • ขยัน อดทน
สวัสดิการ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสังคม
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • การท่องเที่ยวประจำปี

สมัครผ่านฟอร์มออนไลน์ หรือส่งเอกสารการสมัครทาง E-mail หรือติดต่อได้ที่บริษัท

บริษัท แพนซ์ อินทิเกรดเต็ด พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เลขที่ 3 ซอย 20 มิถุนา 11 แยก 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
E-mail : info@panns.co.th
Back to
TOP